Apostila Polonia 🇵🇱

Apostila Polonia

Ce este apostila poloneză?

Apostila poloneză este o ștampilă, a cărei formă, conținut și scop sunt definite de Convenția Apostilei din 1961. Apostila poloneză conține informații atât în limba engleză, cât și în limba poloneză oficială.

Polonia a aderat la Convenția de la Haga „despre Apostilă”  la 19 noiembrie 2004. Apostila a intrat în vigoare la 26 august 2005.

Convenția, prin decizia autorităților poloneze, nu se aplică documentelor emise de autoritățile rusești în Crimeea și Sevastopol, precum și documentelor emise de autoritățile autoproclamate ale Republicilor Donețk și Lugansk.

Apostila în Polonia este aplicată în două limbi: poloneză și engleză, indiferent dacă documentul este tradus în engleză, în altă limbă sau nu.

Cum arată apostila poloneză?

Fotografia apostilei poloneze:

Apostila Polonia

Textul apostilei poloneze

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Państwo / Country: Rzeczpospolita Polska

Niniejszy dokument urzędowy / This public document

2. Podpisany został przez /has been signed by: ___________________________

3. Działającego w charakterze / acting in the capacity of: ________________

4. Zaopatrzony jest w pieczęć / bears the seal/stamp of ________________

Sąd Okręgowy w Warszawie Poświadczony / Certified

5. w / at: __________________

6. dnia / the __________________

7. przez / by: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

8. Nr / № ____________________

9. Piekzęć / Stempel /Seal/stamp

10. Podpis / signature

Traducere în română

(Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961)

1. Țara: Polonia

Acest document oficial

2. Semnat de: __________________ (cine, nume prenume)

3. Acționând în calitate de: _________________ (poziție)

4. Sigiliu:

Certificat cu sigiliu

5. Loc: _______________ (oraș)

6. Dată: __________________

7. Organizație: ______________________

(nota BUSINESS LAWYERS SRL: Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei)

8. № ____________________ 

9. Sigiliu / ștampilă

(nota BUSINESS LAWYERS SRL: Sigiliul organului autorizat să certifice apostilele)

De ce este necesară apostila, dacă pe documentele din Polonia există deja o ștampilă și o semnătură oficială?

Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European stipulează că apostila pentru țările Uniunii Europene din Polonia nu este necesară. Cu toate acestea, pentru alte țări care nu fac parte din UE, dar sunt parte a Convenției de la Haga, este necesară apostila.

În ministere și agenții, organe de stat, arhive și oficii de stare civilă din Polonia lucrează mulți funcționari.

Există multe semnături și ele se schimbă de asemenea. Pentru a vă asigura de originalitatea și veridicitatea documentului, pentru a evita falsurile, – este necesar să verificați dacă semnătura oficialului corespunde cu mostrele semnăturii sale. Și dacă el este cel care a semnat acest document.

La scară largă, cu atât de multe documente și atât de mulți funcționari, – acest lucru este foarte dificil de realizat. Acest lucru este deosebit de dificil pentru funcționarii străini care primesc documentele dumneavoastră în străinătate.

Prin urmare, a apărut un sistem de confirmare a tuturor semnăturilor și ștampilelor de către mai multe persoane – pentru a facilita munca funcționarilor străini. Aceasta reduce, de asemenea, timpul de examinare a documentelor în străinătate, precum și timpul de așteptare pentru solicitanți. În acest sistem, funcționarii locali responsabili cu Apostila găsesc mai ușor să verifice semnăturile, ștampilele, documentele în sine (formularele și conținutul lor).

Angajații care au acces la baza internă de semnături, ștampile și modele de documente sunt, de asemenea, incluși într-un registru special cu semnăturile lor. Cu toate acestea, acest registru este limitat la zece semnături, mostrele cărora sunt transmise altor țări partenere sau sunt ușor verificate prin alte metode.

Există două proceduri de astfel de confirmare. Prima procedură – cea mai fiabilă – este legalizarea documentelor. Când documentele sunt semnate de oficialul care le emite, apoi documentul este certificat de un angajat al ministerului (de obicei Ministerul Afacerilor Externe), apoi ultima semnătură este verificată și certificată de consulatul țării unde documentele trebuie prezentate. Verificarea se face pe baza unei baze actuale (listă) de semnături – într-un lanț de trei instituții (instituții, organe de stat).

A doua procedură se bazează pe o încredere mai mare și ocolește o instituție, de obicei Ministerul Afacerilor Externe. În acest caz, vorbim despre apostilă. Apostila – o ștampilă specială de model stabilit simplifică semnificativ procedura de recunoaștere a documentelor unui stat – pe teritoriul altuia.

Poate fi pusă apostila la consulatul Poloniei?

Conform Convenției de la Haga privind Apostila, ștampila Apostila pe documentele poloneze nu poate fi obținută la consulatul Georgiei. Și acest lucru nu depinde de țara în care se află consulatul, fie că este Moldova, Germania, Grecia, Georgia etc.

Unde se poate pune (obține) Apostila în Polonia?

1. Ministerul Afacerilor Externe (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Documente care pot fi apostilate:
Certificate și referințe, inclusiv documente de stare civilă: certificat de naștere, de căsătorie, de divorț, de deces, referință pentru schimbarea numelui, certificat de cazier judiciar, certificat de stare civilă (care indică faptul că persoana nu este căsătorită), precum și traduceri de documente, autentificate de un notar și un traducător.

2. Agenția Națională pentru Schimburi Academice (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej; NAWA)

Documente care pot fi apostilate:
Diplome de educație cu anexe, copii ale diplomelor, certificate de diplome și certificate, duplicate ale diplomelor și certificate de educație, certificate de educație, diplome de doctorat și postdoctorat, precum și duplicatele și copiile lor.

3. Ministerul Culturii, Patrimoniului Național și Sportului (Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu)

Documente care pot fi apostilate:
Certificate, diplome, certificate de școli de artă, documente emise de școli, cu excepția celor menționate mai sus.

4. Ministerul Educației și Științei (Ministerstwo Edukacji i Nauki) 

Documente care pot fi apostilate:
certificatele de la școlile și instituțiile de învățământ profesional, precum și de la școlile, instituțiile de învățământ profesional-tehnic și punctele de consultare școlară la reprezentanțele diplomatice, instituțiile consulare și reprezentanțele militare ale Republicii Polonia.

5. Directorii școlilor (kurator oświaty)

Documente care pot fi apostilate:
certificate de avansare în serviciu și certificate de absolvire a școlii,
alte documente emise de școli, instituții de învățământ suplimentar și instituții de învățământ practic, cu excepția celor menționate mai sus, destinate tranzacțiilor legale cu state străine.

6. Directorii comisiilor regionale de examinare (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna)

Documente care pot fi apostilate:
certificate de învățământ primar și secundar la nivelul examenelor externe, certificate de învățământ secundar, anexe la certificatele de învățământ secundar, certificate care confirmă calificarea profesională, diplome și certificate emise de comisiile regionale de examinare.

Există în Polonia apostilă electronică – E-apostille?

Apostila electronică permite autentificarea certificatelor de naștere și căsătorie, a documentelor medicale, a hotărârilor judecătorești și a altor documente pentru utilizare în străinătate.

Cu ajutorul registrului electronic de apostilă, orice persoană interesată poate verifica apostilarea unui document vizual și documentul scanat.

Însă, în Polonia, sistemul de verificare a apostilei online nu este încă în funcțiune.