Apostila Georgia 🇬🇪

Apostila Georgia, Tbilisi

Ce este apostila georgiană?

Apostila georgiană este o ștampilă, a cărei formă, conținut și scop sunt definite de Convenția Apostilei din 1961. Adică, apostila din Georgia nu diferă de standardul internațional al apostilei. Cu toate acestea, apostila georgiană conține informații atât în limba engleză, cât și în limba georgiană oficială.

Georgia a aderat la Convenția de la Haga „despre Apostilă” la 26 august 2006. Apostila a intrat în vigoare în mai 2007. Acest lucru înseamnă că documentele obținute înainte de mai 2007 nu pot fi apostilate. Astfel de documente trebuie să fie refăcute în documente de nouă formă.

Convenția a intrat în vigoare între Georgia și următoarele state contractante la diferite date: Germania la 3 februarie 2010 și Grecia la 17 decembrie 2015.

În consecință, documentele obținute înainte de 3 februarie 2010 și apostilate în Georgia, nu vor fi recunoscute în Germania. De asemenea, documentele cu apostilă, obținute înainte de 17 decembrie 2015, nu vor fi recunoscute de Grecia.

Convenția nu se aplică documentelor emise de Abhazia și Osetia de Sud.

Apostila în Georgia este aplicată în două limbi: georgiană și engleză, indiferent dacă documentul este tradus sau nu.

Cum arată apostila georgiană?

Fotografia apostilei georgiene:

Exemplu de Apostilă în Georgia

Certificarea apostilă se realizează prin tipărire (imprimare sau tipografie) sau aplicarea unei ștampile pe un document autoadeziv de hârtie, echipat cu mijloace de protecție.

Textul apostilei georgiene

Limba georgiană

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. ქვეყანა /Country: საქართველო /Georgia

მოცემული ოფიციალური დოკუმენტი /This public document

2. ხელმოწერილია /has been signed by: ___________________________

3. რომლის თანამდებობაც არის / acting in the capacity of: ________________

4. დამტკიცებულია / bears the seal/stamp of ________________

ბეჭდით / შტამპით დამოწმებული /Certified

5. ადგილი / at: __________________

6. თარიღი / the __________________

7. დამოწმებულია /by: ________________

8. № ____________________

9. ბეჭდის / შტამპის ადგილი /Seal/stamp

10. ხელმოწერა/ signature

Traducerea apostilei georgiene în limba română

(Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961)

1. Țara: Georgia

Acest document oficial

2. Semnat de: __________________ (cine, nume și prenume)

3. Acționând în calitate de: _________________ (poziție)

4. Sigiliu:

Certificat cu sigiliu

5. Loc: _______________ (oraș)

6. Dată: __________________

7. Organizație: ______________________

(nota BUSINESS LAWYERS SRL: Agenția de Dezvoltare a Serviciului Public din Ministerul Justiției al Georgiei)

8. Nr. ____________________  

9. Sigiliu / ștampilă

(nota BUSINESS LAWYERS SRL: Sigiliul organului autorizat să certifice apostilele)

Apostila pe documentele companiei, întreprinderii, SRL, SA (apostila pe documentele constitutive)

Apostila pe extrasul din registrul comercial al Georgiei
Apostila poate fi aplicată pe extrasul despre compania SRL din registrul comercial al Georgiei, precum și alte documente ale companiei: statut și documente constitutive.

De ce este necesară apostila, dacă pe documentele din Georgia există deja sigiliul și semnătura unui oficial?

Faptul este că în ministere și departamente, organisme de stat, arhive și oficii de stare civilă din Georgia lucrează mulți oficiali.

Oficialii se schimbă periodic. Asta înseamnă că există multe semnături și ele se schimbă de asemenea. Pentru a verifica autenticitatea și veridicitatea documentului, pentru a evita falsificările, este necesar să se verifice dacă semnătura oficialului corespunde cu mostrele sale de semnătură. Și dacă el a semnat acest document.

La scară largă, cu atât de multe documente și atât de mulți oficiali, acest lucru este foarte dificil de realizat. Mai ales, acest lucru este de mai multe ori mai dificil pentru oficialii care primesc documentele dvs. în străinătate.

De aceea a apărut sistemul de confirmare a tuturor semnăturilor și sigiliilor de către mai multe persoane – pentru a facilita munca oficialilor străini. Acest lucru reduce, de asemenea, timpul de examinare a documentelor în străinătate, precum și timpul de așteptare pentru solicitanți. În acest sistem, oficialii locali responsabili pentru Apostilă au mai ușor să verifice semnăturile, sigiliile, documentele în sine (formularele și conținutul lor).

Angajații care au acces la baza internă de semnături, sigilii și modele de documente sunt, de asemenea, înregistrați într-un registru special cu semnăturile lor. Dar acest registru se limitează la o duzină de semnături, ale căror mostre sunt trimise altor țări partenere sau sunt ușor verificate prin alte metode.

Există două proceduri de confirmare. Prima procedură – cea mai fiabilă – este legalizarea documentelor. Când documentele sunt semnate de oficialul care le emite, apoi documentul este certificat de un angajat al ministerului (de obicei Ministerul Afacerilor Externe), apoi ultima semnătură este verificată și certificată de consulatul țării unde trebuie prezentate documentele. Verificarea se face pe baza unei baze actuale (listă) de semnături – pe o lanț de trei instituții (instituții, organe de stat).

A doua procedură  se bazează pe o încredere mai mare și ocolește o instituție, de obicei Ministerul Afacerilor Externe. În acest caz, vorbim despre apostilă. Apostila – o ștampilă specială de model stabilit simplifică semnificativ procedura de recunoaștere a documentelor unui stat – pe teritoriul altuia.

De ce să pui apostila, dacă documentele georgiene pot fi verificate online?

Sistemele de verificare a documentelor online – o soluție nouă pentru verificarea autenticității documentelor. Se poate spune că aceste sisteme sunt încă în modul de testare. Și trebuie să îmbunătățim munca lor.

Când guvernele și societatea vor fi pregătite pentru acest sistem de verificare a documentelor, probabil, necesitatea apostilei va dispărea.

Cu toate acestea, accesul la un astfel de sistem îl vor avea destul de mulți oficiali. Și acest lucru ridică din nou problema unui număr mare de semnături și a actualității lor.

Poate fi pusă apostila la consulatul Georgiei?

Conform Convenției de la Haga privind Apostila, ștampila Apostila pe documentele georgiene nu poate fi obținută la consulatul Georgiei. Și acest lucru nu depinde de țara în care se află consulatul, fie că este Ucraina, Italia, Germania etc.

Există în Georgia apostilă electronică – E-apostilă?

Începând cu anul 2020, Georgia utilizează apostila electronică pentru verificare online.
Se pot verifica până la 100 de tipuri de documente emise de organele de stat din Georgia, precum și instituțiile de sănătate și educație.

Apostila electronică permite certificarea certificatelor de naștere și căsătorie, documentelor medicale, hotărârilor judecătorești și altor documente pentru utilizare în străinătate. Prin lansarea acestui serviciu electronic inovator, Georgia a devenit a 19-a țară din cele 119 membre ale Convenției de la Haga care a implementat programul de apostilă electronică.

În octombrie 2020, apostila electronică a fost integrată în sistemul național de servicii electronice.

Pe site-ul oficial al serviciilor de stat din Georgia a fost postată informația explicativă:

Registrul electronic al apostilei a fost dezvoltat pentru a combate frauda și abuzurile. Prin intermediul registrului electronic al apostilei, orice persoană interesată poate verifica apostilarea unui document vizual și documentul scanat.

Cum se poate verifica apostila electronică?

Apostila se verifică după numărul de apostilă și data emiterii (apostila are un număr unic de 15 cifre (în linia sub numărul 8) și data emiterii (în linia sub numărul 6)). Aceste informații trebuie introduse în câmpurile corespunzătoare de pe pagina web. Apăsând butonul de căutare, se deschide o fereastră în care puteți vedea Apostila și documentul apostilat.