Procura. Imputernicire

Ce este o procură?

O procură este acordul unei persoane pentru ca o altă persoană să efectueze anumite acțiuni în numele său. Persoana care acordă încredere se numește mandant. Persoana căreia i se acordă încredere se numește mandatar sau persoană împuternicită. Ambele persoane trebuie să fie majore și capabile, precum și să aibă un document de identitate valabil (pașaport, ID).

Pentru ce se fac procuri?

Procurile se fac cu diferite scopuri. De obicei, acest lucru este legat de gestionarea sau controlul fondurilor sau bunurilor valoroase, precum și de accesul la informații personale și prelucrarea datelor cu caracter personal (documente / acte / certificate / referințe / extrase – de la autoritățile de stat: depunere, primire, corectare, reînregistrare).

Cum se face o procură?

O procură este de obicei făcută în formă scrisă în prezența unei persoane autorizate să confirme identitatea mandantului și voința sa exprimată în procură.
De obicei, procurile sunt semnate atât de mandant, cât și de funcționarul sau persoana autorizată. De exemplu, un notar sau un consul. De asemenea, acest lucru poate fi un manager autorizat al unei autorități locale. De exemplu, această practică este larg răspândită în Portugalia.
Procura trebuie să aibă: semnătura mandantului cu indicarea datelor sale, acțiunile transmise în numele său mandatarului, datele din pașapoartele sau ID-urile lor, data, semnătura de autentificare a funcționarului sau notarului, consulului, precum și ștampila corespunzătoare.
În majoritatea țărilor din lume, procura este făcută pe hârtie de format A4 cu un set de text tipărit. În unele țări se utilizează hârtie de protecție, de exemplu, în Ucraina. În altele – hârtie simplă, de exemplu, în Moldova.

Ce este o procură notarială?

O procură notarială este o formă de procură la care se aplică anumite reguli și legislația țării în care lucrează notarul. Toți notarii sunt conduși de lege, deci în diferite țări pot exista diferite cerințe. În unele țări, aceste cerințe sunt mai stricte (de exemplu, este necesar să se furnizeze copii ale pașapoartelor mandatarilor și datele lor complete, precum și procura trebuie să fie în limba țării notarului – Rusia), în altele – mult mai blânde (este suficient să se furnizeze numărul personal / de identificare al mandatarului fără documente de confirmare, precum și procura poate fi în orice limbă, notarul doar confirmă semnătura mandantului pe ea).
Notarul indică obligatoriu datele mandantului din pașaportul sau ID-ul său. Procura notarială este autentificată cu semnătura notarului și ștampila sa. Procura trebuie să aibă data semnării și locul semnării.
În caz de așteptare prelungită, este adesea mai ușor să se facă o procură la un notar (în țările apostilei – cu Apostilă, în țările care nu sunt incluse în apostilă – cu legalizare, – dacă această procura va fi trimisă în străinătate).

Ce este o procură consulară (procură din consulat)?

O procură consulară este un mandat de la mandant, exprimat în formă tipărită pe hârtie cu semnătura și ștampila funcționarului consular.
Procura este făcută în conformitate cu cerințele țării consulatului. De obicei, este necesară o programare prealabilă. În caz de așteptare prelungită, este adesea mai ușor să se facă o procură la un notar (în țările apostilei – cu Apostilă, în țările care nu sunt incluse în apostilă – cu legalizare, – dacă această procura va fi trimisă în străinătate).

Se fac procuri la ambasade?

Ambasadele, de regulă, nu acceptă întrebări privind redactarea și scrierea procurilor. Competența lor este mai mare decât aceasta. Ei reprezintă țara în relațiile oficiale cu o altă țară la un nivel înalt.
Această funcție este îndeplinită de lucrătorii consulari.

Care este diferența dintre o procură notarială și o procură consulară?

O procură notarială poate fi prezentată atât în interiorul țării, cât și în alte țări. În țările care au semnat acorduri între ele pentru circulația simplificată a documentelor, procurile notariale ale acestor țări au o circulație liberă fără confirmări suplimentare.
Dacă țările nu au semnat un astfel de acord, atunci va fi necesar fie un apostil, fie o legalizare consulară (supralegalizare sau superlegalizare). Țăr
ile care au semnat Convenția de la Haga privind apostila utilizează apostila. Dacă cel puțin una dintre țări nu a semnat Convenția de la Haga, se aplică procedura de legalizare.
O procură consulară poate fi prezentată doar în țara căreia îi aparține consulatul sau în țara cu care a fost încheiat un acord privind circulația liberă a documentelor. Cu toate acestea, în toate celelalte țări, o astfel de procura va fi inutilă. Pe o procura consulară nu se poate pune un apostil sau nu poate fi legalizată într-un alt consulat.

Poate și trebuie să fie pus un apostil pe o procură notarială?

Cum s-a menționat mai sus, pe o procură notarială se poate pune un apostil. În unele țări, acest lucru este făcut de notarii înșiși, de exemplu, Israel. În alte țări, acest lucru este făcut de Ministerul Justiției.

Este necesară o legalizare consulară (supralegalizare) pe o procură notarială?

Înainte de a depune o procură la consulat, aceasta este confirmată de minister (în unele țări – acesta este Ministerul Afacerilor Externe, în alte cazuri – Ministerul Justiției, adesea în ambele ministere.

Este necesar și posibil să se apostileze o procură consulară?

O procură consulară nu poate fi apostilată. Astfel, semnăturile lucrătorilor consulari nu sunt autentificate cu apostil.

Este necesar și posibil să se legalizeze o procură consulară?

O procură consulară nu poate fi, de asemenea, legalizată. Deoarece semnăturile funcționarilor consulari nu pot fi confirmate de consulatele altor țări.