Apostila Republica Moldova 🇲🇩

Apostila Moldova

Apostila în Republica Moldova a început să fie aplicată din 16 martie 2007. În 15 ani, apostila din Moldova a trecut de la ștampila de culoare albastră Apostilă la Apostila electronică. Decizia de a trece la apostila electronică a fost luată pe baza practicii de verificare a Apostilei: o procedură destul de lungă prin solicitare oficială și răspuns. În plus, fără verificarea apostilei, exista un risc ridicat de falsificare a acesteia.

Apostila electronică poate fi verificată online pe site-ul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Ministerul Justiției al Republicii Moldova a publicat 10 acte normative (legi și hotărâri), care reglementează aplicarea și utilizarea Apostilei în Republica Moldova.

Cel mai important document este HOTĂRÂREA nr. 163 din 15-02-2007 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de aplicare a apostilei. În textul acestei Hotărâri se spune:

Apostila – amprenta ștampilei… completată în toate rubricile și sigilată în mod corespunzător.
Aplicarea apostilei – este singura procedură formală care poate fi necesară pentru a certifica autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acționat persoana care a semnat documentul, sau, dacă este necesar, autenticitatea sigiliului sau ștampilei cu care este sigilat acest document.

Exemplu de apostilă, care a fost utilizată înainte de apostila electronică în Republica Moldova. Apostila de acest tip era o imprimare a Apostilei cu sigiliul umed al Ministerului Justiției al Republicii Moldova și semnătura oficialului. Această apostilă a fost cusută cu documentul cu ajutorul inelelor metalice. După cum se poate vedea în punctul 8 al acestei imprimări, este indicat numărul apostilei. Dar a fost posibil să verificați această apostilă după număr doar sunând la minister sau prin cerere oficială prin oficiul poștal.

Cu toate acestea, în Republica Moldova, Apostila nu este practicată ca ștampilă în sensul tradițional. Aici se utilizează doar apostila electronică (respectând toate cerințele pentru informațiile conținute în Apostilă) cu posibilitatea de a o verifica online prin codul secret și numărul special al Apostilei.

Mai jos este un exemplu de apostilă electronică de noul model în Republica Moldova:

La acest apostil se atașează și un cod secret, care este indicat mai jos. Apostila în sine cuprinde toate informațiile necesare pe o foaie de format A4. Acesta poate fi imprimat și pur și simplu atașat la document. Pe acest apostil nu se aplică o ștampilă umedă și nu există o semnătură umedă a oficialului. Acesta poate fi verificat online, ceea ce economisește timpul organismului care primește documentele în străinătate.

Conform informațiilor primite de la Ministerul Justiției al Republicii Moldova și pe baza legislației moldovenești și internaționale, următoarele documente pot fi apostilate:

Pentru apostilă sunt prezentate doar documente oficiale, întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, care au forță juridică pe teritoriul statului participant la Convenție. Documentele oficiale, emise în numele și în interesul persoanelor fizice și juridice, și anume:

a) documente de stare civilă, emise după 24 februarie 1998

Originale și duplicate:

– certificat de naștere,
– certificat de căsătorie,
– certificat de divorț (despre desfacerea căsătoriei),
– certificat de deces,
– notificare (aviz) despre schimbarea numelui,
– notificare (aviz) despre modificările datelor personale,
– extras de naștere (în cazul decesului unei persoane),
– extras de căsătorie (în cazul decesului unuia dintre soți).

Originale:

– certificat de stare civilă (despre faptul că persoana nu este căsătorită).

b) documente de educație, emise de instituții de învățământ acreditate:

– certificat de educație școlară (despre educația secundară completă, despre educația profesională secundară completă),
– certificat de la locul de studiu,
– diplomă de absolvire a colegiului,
– diplomă de absolvire a universității,
– diplomă de absolvire a cursurilor la Ministerul Educației al Republicii Moldova.

sunt prezentate cu confirmarea instituției de învățământ care a emis documentul de educație sau a Ministerului Educației;

c) documente de studiu, emise din 1992 de instituțiile de învățământ ale unităților administrativ-teritoriale de pe malul stâng al Nistrului și ale orașului Bender, întocmite pe formularele aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a căror ștampile și ștampile nu sunt valide. nu conțin simboluri de stat, simboluri ale altor formațiuni de tip statal sau semne echivalente cu acestea și mențiuni, cu excepția simbolurilor Republicii Moldova.

Aici vorbim despre forme simplificate de confirmare a diplomelor cu indicarea numelui, prenumelui, patronimicului.

g) documente notariale (de exemplu, certificat, împuternicire, declarație, contract, testament etc.);

d) documente emise de tribunale, parchet sau executori judecătorești (de exemplu, hotărâre judecătorească, concluzie, sentință, decizie, certificate etc.);

e) documente ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, care confirmă vechimea în muncă pentru calculul pensiilor, înregistrarea vechimii în muncă, acordarea de beneficii – în străinătate.

j) certificate și certificate medicale, emise de comisia centrală și regională pentru examinarea medicală a migranților și de Centrul Național de Sănătate Publică / Centrul de Prevenire și Combatere a SIDA;

z) documente oficiale, emise la cerere și în numele persoanelor fizice și juridice, care intră sub incidența articolului 1 al Convenției privind abolirea cerinței de legalizare consulară a documentelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961.

De exemplu, certificatul de cazier judiciar (despre lipsa condamnărilor).

și) copii notariale și traduceri apostilate ale documentelor menționate mai sus.