Apostila Kirghizstan (Kârgâzstan) 🇰🇬

Apostila Kirghizia, Bișkek

Ce este apostila kirghiză?

Apostila - Kirgizia (Republica Kirghiză). Ministerul Justiției.
Apostila în Republica Kirghiză este aplicată de Ministerul Justiției din orașul Bișkek

Apostila kirghiză este o ștampilă, a cărei formă, conținut și scop sunt definite de Convenția Apostila din 1961. Ștampila „Apostila” trebuie să fie realizată sub formă de ștampilă pătrată, de dimensiuni 12×12 cm, cu titlul „Apostila”. Adică apostila în Kirgizia este o ștampilă de standard internațional a apostilei, definită în Convenția de la Haga.

Apostila de standard internațional (inclusiv Republica Kirghiză) – este o ștampilă unică care confirmă autenticitatea semnăturii, statutul persoanei care a semnat documentul, iar dacă este necesar, confirmă și autenticitatea ștampilei sau a ștampilei utilizate pentru a realiza acest document.

Procedura de „Apostilare” – este procesul de aplicare a ștampilei „Apostila” pe documentele oficiale emise în Republica Kirghiză, în vederea utilizării ulterioare pe teritoriul țărilor participante la Convenția de la Haga.

Apostila în Kirghizia conține informații numai în limba de stat – kirghiză (kirghiză). Titlul Apostilei este scris în limba franceză – Apostille.

Republica Kirghiză. Denumirea în engleză – Kyrgyzstan

Kirgizia a aderat la Convenția de la Haga „despre Apostila” la 15 noiembrie 2010. Apostila a intrat în vigoare la 31 iulie 2011. Acest lucru înseamnă că documentele obținute înainte de 31 iulie 2011 nu pot fi apostilate. Astfel de documente trebuie refăcute în documente de model nou.

Kirgizia nu are în vigoare Convenția de la Haga cu unele țări participante, cum ar fi Austria, Belgia, Germania și Grecia.

Acest lucru înseamnă că pentru aceste țări ale Uniunii Europene va fi aplicată procedura de legalizare consulară.

Cum arată apostila kirghiză?

Foto apostila kirghiză:

După cum se poate vedea din ștampila – este aplicată pe document (de obicei pe partea din spate) de către un oficial autorizat. De asemenea, există o ștampilă a Ministerului Justiției. Ambele sunt umede – de obicei de culoare albastră.

Textul apostilei kirghize

Limba kîrgîză (Кыргызча апостиль коюу)

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Өлкө/Country

_______________________________________________________________________________________________________

                                                                                              Ушул расмий документ/this public document

2. Кол коюлду/

    has been signed by ____________________________________________________________________________________

3. Катарында чыккан/

    acting in the capacity of _________________________________________________________________________________

4. Мөөр/штамп менен күбөлөндүрүлгөн/

    bears the seal/stamp of _________________________________________________________________________________

                                                                                             күбөлөндүрүлдү/certified

5. Шaap/at _____________________________________________________________________________________________

6. Датасы/the __________________________________________________________________________________________

7. Күбөлөндүргөн органдын аталышы/by ___________________________________________________________________

8. № _________________________________________________________________________________________________

9. Мөөру/штампы

    seal/stamp ___________________________________________________________________________________________

10. Колу/signature

Traducerea apostilei kirghize în limba română

(Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961)

1. Țara:

Acest document oficial

2. Semnat de: __________________ (cine, nume prenume)

3. Acționând în calitate de: _________________ (poziție)

4. Ștampila:

Certificat cu ștampila

5. Locul: _______________ (oraș)

6. Data: __________________

7. Organizația: ______________________

8. № ____________________ 

9. Ștampila / ștampila

(nota BUSINESS LAWYERS SRL: Ștampila Ministerului Justiției din Kîrgîzstan)

De ce este necesară apostila, dacă pe documentele din Kîrgîzstan există deja o ștampilă și o semnătură oficială?

Faptul este că în ministere și agenții, organe de stat, arhive și oficii de stare civilă din Kîrgîzstan lucrează mulți funcționari.

Funcționarii se schimbă periodic. Acest lucru înseamnă că există multe semnături și ele se schimbă de asemenea. Pentru a vă asigura de originalitatea și veridicitatea documentului, pentru a evita falsurile, – trebuie să verificați dacă semnătura oficial

ului corespunde cu mostrele sale de semnătură. Și dacă el este cel care a semnat acest document.

La scară largă, cu atât de multe documente și atât de mulți funcționari, acest lucru este foarte dificil de realizat. Acest lucru este deosebit de dificil pentru funcționarii străini care primesc documentele dvs. în străinătate.

Prin urmare, a apărut un sistem de confirmare a tuturor semnăturilor și ștampilelor de către mai multe persoane – pentru a facilita munca funcționarilor străini. Acest lucru reduce, de asemenea, timpul de examinare a documentelor în străinătate, precum și timpul de așteptare pentru solicitanți. În acest sistem, funcționarii locali responsabili cu apostila găsesc mai ușor să verifice semnăturile, ștampilele, documentele în sine (formularele și conținutul lor).

Angajații care au acces la baza internă de semnături, ștampile și modele de documente sunt, de asemenea, incluși într-un registru special cu semnăturile lor. Cu toate acestea, acest registru este limitat la zece semnături, mostrele cărora sunt transmise altor țări partenere sau sunt ușor verificate prin alte metode.

Există două proceduri de confirmare. Prima procedură – cea mai fiabilă – este legalizarea documentelor. Când documentele sunt semnate de oficialul care le emite, apoi documentul este certificat de un angajat al ministerului (de obicei Ministerul Afacerilor Externe), apoi ultima semnătură este verificată și certificată de consulatul țării unde documentele trebuie prezentate. Verificarea se face pe baza unei baze actuale (listă) de semnături într-un lanț de trei instituții (instituții, organe de stat).

A doua procedură  se bazează pe o încredere mai mare și ocolește un departament, de obicei Ministerul Afacerilor Externe. În acest caz, vorbim despre apostilă. Apostila – o ștampilă specială de model stabilit care simplifică semnificativ procedura de recunoaștere a documentelor unui stat – pe teritoriul altuia.

Trebuie să spunem că practica aplicării ștampilei umede cu sigiliul Ministerului Justiției lipsește în multe țări europene. Adesea, este suficient doar ștampila Apostila și semnătura oficialului de verificare. Și în Europa, ștampilele Apostila sunt de obicei aplicate în două limbi: statul și engleza.

Pot fi verificate online apostilele kirghize?

Din păcate, la momentul actual, apostilele kirghize nu pot fi verificate online.

Poate fi pusă apostila la consulatul Republicii Kârgâz?

Conform Convenției de la Haga privind Apostila, ștampila Apostila pe documentele kirghize nu poate fi obținută la consulatul Kârgâzstanului. Și acest lucru nu depinde de țara în care se află consulatul, fie că este Ucraina, Italia, România și așa mai departe.

Cum se verifică apostila pe documentele kirghize?

Apostila se verifică după numărul apostilei și data emiterii (apostila are un număr unic de 15 cifre (în linia sub numărul 8) și data emiterii (în linia sub numărul 6)). Aceste informații trebuie introduse în câmpurile corespunzătoare de pe pagina web. Când apăsați tasta de căutare, se deschide o fereastră în care puteți vedea Apostila și documentul apostilat.

Pe ce documente poate fi pusă apostila?

Documentele oficiale care au fost emise pe teritoriul Republicii Kârgâz și sunt destinate utilizării în alte state pot fi apostilate. Aceasta se referă la documentele emise de organele de stat, documentele notarizate și documentele cu mențiuni oficiale, cum ar fi înregistrările, vizele sau certificarea semnăturilor.

Originalele documentelor oficiale (inclusiv documentele de stare civilă), emise în timpul Republicii Socialiste Sovietice Kirghize și fostele republici ale Uniunii Sovietice Socialiste, nu pot fi apostilate pe teritoriul Republicii Kârgâz. Cu toate acestea, pe copiile documentelor emise în Kârgâzstan în timpul URSS, notarizate pe teritoriul Republicii Kârgâz, – se poate aplica apostila. Altfel, trebuie să obțineți documente de un nou model și să aplicați ștampila Apostila pe ele.

Apostila nu se aplică documentelor emise de ambasade sau instituții consulare ale Republicii Kârgâz, precum și documentelor legate de operațiuni comerciale sau vamale. Cu toate acestea, există excepții pentru unele documente, cum ar fi documentele constitutive, documentația de brevet și documentele emise de organele de stat, de exemplu, certificatele de înregistrare sau licențele.

Documentele care nu pot fi exportate sau trimise în străinătate, cum ar fi cărțile militare, cărțile de identitate sau pașapoartele, nu sunt, de asemenea, supuse apostilării.

Documentele oficiale emise de alte state nu pot fi apostilate pe teritoriul Republicii Kârgâz.