Apostila Armenia 🇦🇲

Apostilă Armenia

Ce este apostila armeană?

Apostila armeană este un ștampilă, formă și conținut definite de Convenția privind apostila din 1961. În Armenia, apostila este electronică și se tipărește pe hârtie de format A4. Însăși apostila are o formă de 17 pe 18 centimetri. Sub apostilă se află instrucțiuni pentru verificarea sa online, cod QR și un număr de urmărire format din 16 caractere. În partea de jos a formularului este indicat numărul total de pagini ale documentului oficial certificat prin apostilă (se afișează maxim 6 pagini ale documentului în timpul vizualizării).
În Armenia, apostila fizică cu ștampila umedă și semnătura nu mai există.

Apostila veche, conform ordinului emis de Ministerul Justiției al Republicii Armenia privind aprobarea procedurii de aplicare a apostilei de către Ministerul Justiției, era un document numerotat strict, cu dimensiunea de 14 pe 14 centimetri, care era atașat originalului documentului.

Armenia s-a alăturat Convenției de la Haga privind apostila în data de 19 noiembrie 1993, fiind una dintre primele țări din CSI care s-a alăturat. Apostila în Armenia a intrat în vigoare la data de 14 august 1994.

Aceasta înseamnă că documentele obținute înainte de august 1994 nu pot fi apostilizate și trebuie refăcute în conformitate cu noile standarde.

Apostila din Armenia poate fi obținută în două limbi: armeană și engleză, indiferent dacă documentul este tradus sau nu.

Cum arată apostila armeană?

Apostila din Armenia. Modelul vechi
Modelul vechi al apostilei în Armenia. Această apostilă cu ștampila umedă era utilizată până în 2021.

Cu toate că o astfel de apostilă putea fi verificată online, aceasta a fost înlocuită de apostila de nouă generație.

Scanarea (copierea color) apostilei armenești reprezintă de fapt apostila electronică:

Ștampila apostilei în Armenia

Textul apostilei armenești

Armeană
Engleză
Traducere în rusă
Armeană

APOSTILLE (ԱՊՈՍՏԻԼ)

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 
(1961 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Հաագայի կոնվենցիա)

1. Երկիր ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սույն պաշտոնական փաստաթուղթը 

2. ստորագրված է (կողմից): ___________________________

 3. ով հանդես է գալիս որպես ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԿԱԳ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ Ժ/Պ

4. հաստատված է կնիքով / դրոշմով ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՎԵՐԱՑՎԱԾ Է

5. ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔՈՒՄ

6. ամիսը, ամսաթիվը __________________

7. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ կողմից

8. № ____________________ 

9. Կնիք/ դրոշմ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԿԱԳ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

10. Ստորագրություն ____________

English

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. Country REPUBLIC OF ARMENIA 

This public document 

2. has been signed by: ___________________________

3. acting in the capacity of ACTING HEAD OF CIVIL STATUS ACTS REGISTRATION AGENCY OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

4. bears the seal / stamp of AGENCY

CERTIFIED

5. at CITY YEREVAN

6. the __________________

(note BUSINESS LAWYERS SRL: the date of sign and apostille)

7. by: ________________

8. Nr. ____________________ 

9. Seal / stamp AGENCY OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

10. Signature _____________

APOSTILA

(Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961)

1. Țara: Republica Armenia

Acest document oficial

2. Semnat: __________________ (de cine, nume și prenume)

3. Îndeplinind funcția de: _________________ (poziție)

4. Ștampila:

Atestată cu ștampilă

5. Locul: _______________ (oraș)

6. Data: __________________

7. Organizația: ______________________

8. Nr. ____________________

9. Ștampilă

De ce este necesar apostilarea, dacă documentele din Armenia deja au ștampilă și semnătura funcționarului?

Problema constă în faptul că în ministere, agenții guvernamentale, arhive și oficiile de stare civilă din Armenia lucrează mulți funcționari. 
Funcționarii se schimbă periodic. Asta înseamnă că există multe semnături și acestea se schimbă și ele. Pentru a verifica autenticitatea și veridicitatea documentului, pentru a evita falsificarea, trebuie să se verifice dacă semnătura funcționarului corespunde mostrelor semnăturii sale și dacă el a semnat acest document.

Într-o astfel de cantitate de documente și un număr mare de funcționari, acest lucru este foarte dificil de realizat. În special, este foarte dificil pentru acei funcționari care primesc documentele dvs. în străinătate.

Prin urmare, a apărut sistemul de confirmare a tuturor semnăturilor și ștampilelor de către mai multe persoane – pentru a ușura munca funcționarilor străini. Acest lucru reduce, de asemenea, timpul de examinare a documentelor în străinătate și timpul de așteptare pentru solicitanți. Într-un astfel de sistem, funcționarilor locali responsabili de apostilare le este mai ușor să verifice semnăturile, ștampilele și documentele în sine (formatul și conținutul lor).

În absența unei mostre a semnăturii funcționarului care a semnat documentul, apostilarea poate fi aplicată numai după autentificarea notarială a semnăturii de pe document sau copia acestuia, după care apostila este aplicată pe o copie autentică a documentului la cererea persoanei.

Angajații care au acces la baza internă de semnături, ștampile și mostre de documente sunt, de asemenea, incluși într-un registru special cu semnăturile lor. Cu toate acestea, acest registru este limitat la zece semnături, ale căror mostre sunt transmise altor țări partenere sau sunt ușor verificate prin alte metode.

Există două proceduri de confirmare a acestor semnături. Prima procedură – cea mai fiabilă – este legalizarea documentelor. Când documentele sunt semnate de funcționarul care le eliberează, apoi documentul este autentificat de un angajat al ministerului (de obicei Ministerul Afacerilor Externe), apoi ultima semnătură este verificată și autentificată de consulatul țării în care documentele trebuie prezentate. Verificarea se face pe baza unei baze de semnături actualizate – printr-o lanț de trei agenții (instituții, organe de stat).

A doua procedură se bazează pe o încredere mai mare și exclude o agenție, în mod obișnuit Ministerul Afacerilor Externe. În acest caz, este vorba despre apostilă. Apostila este un ștampila specială de un model stabilit care facilitează în mod semnificativ procedura recunoașterii documentelor unui stat pe teritoriul altui stat.

Pentru ce este necesară aplicarea apostilei dacă documentele armeniene pot fi verificate online?

În viitor, odată cu digitalizarea documentelor și semnăturilor electronice, procedura de apostilare va deveni inutilă. Cu toate acestea, Armenia a semnat Convenția de la Haga privind apostila și trebuie să respecte regulile stabilite. În plus, verificarea dublă a documentului garantează autenticitatea acestuia. 

Poate apostila fi aplicată la consulatul Armeniei?

Conform Convenției de la Haga privind apostila, ștampila apostilei nu poate fi obținută pe documentele armenești la consulatul Armeniei. Singura opțiune este ca consulatul să solicite documentul în instituția corespunzătoare a țării. Dacă consulatul eliberează documentul independent (îl face singur), atunci acest document nu poate fi apostilat. Și asta nu depinde de țara în care se află consulatul, fie că este Rusia, Grecia, Anglia sau altă țară.

Cum se poate verifica apostila electronică în Armenia?

E-apostila sau apostilă electronică are mai multe modalități de verificare în diferite țări.

În unele țări, este un cod simbolic care trebuie introdus în câmpurile de verificare.

În alte țări, este un cod QR care, la scanare, afișează documentul sau apostila oficială.

Există și posibilitatea de verificare a semnăturii electronice atașată apostilei.

În Armenia, sunt combinate primele două metode. Mai întâi, se scanează codul QR, apoi utilizatorul este redirecționat către pagina cu codul documentului și introduce data aplicării apostilei.

Pentru a verifica apostila electronică în Armenia, se recomandă utilizarea site-ului guvernamental al Armeniei – www.e-verify.am.

Cum să verificați apostila din Armenia